De Andreaskerk is een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Op het Eiland van Dordrecht is de Hervormde gemeente actief in vijf wijkgemeenten, met elk een eigen modaliteit. De Andreaskerk staat hierin voor de confessionele modaliteit en wij onderschrijven het standpunt van de Protestantse Kerk in de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’. Wij participeren volop in het samen kerk zijn op het Eiland van Dordrecht en doen dat met respect voor andere stromingen. Het kerkgebouw staat in de wijk Wielwijk aan de Jacob van Heemskerckstraat 19.

Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal:

Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

Wat vinden we belangrijk?

· Onze gemeente wil graag groeien in geloof en saamhorigheid.

· Als gemeente zien we om naar elkaar en de mensen om ons heen.

· Het is ons verlangen Gods liefde met anderen te delen (in woord en daad).

Ben je nieuw in de Andreaskerk? Wil je meer weten over de kerkdienst of de gemeente? Wil je eens praten over het geloof of levensvragen? Heb je vragen naar aanleiding van een preek? Neem contact op!