Bijbel Aan Tafel (catechese)

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe vorm van catechisatie, namelijk: Bijbel aan Tafel. Dit houdt in dat je met een klein groepje jongeren één keer in de twee weken op zondagavond bij gastouders uit de kerk samenkomt. Je gaat dan samen eten en bespreekt onderwerpen die met het geloof te maken hebben.