De Andreaskerk staat in Wielwijk. Gebouwd in de jaren ’50 in de vorige eeuw. Een wijk waar jonge gezinnen woonden, waar “starters” doorgroeiden en verhuisden naar bijvoorbeeld Sterrenburg. Door de goedkope huren van de vele flatgebouwen 4-hoog en de kleine eengezinswoningen veranderde de wijk naar een “Vogelaarwijk” met veel sociale problematiek tot gevolg. In het jaar 2000 werd de eerste missionair ouderling bevestigd binnen de Andreaskerkgemeente. De deuren van de kerk gingen open richting Wielwijk en zo ontstond de Commissie Kerk in de Wijk. Kleine activiteiten werden gestart èn gezegend! Nadruk lag op de medemens die het moeilijk heeft, waar naast de liefde van Christus ook stoffelijke hulp gegeven kon worden. Deze activiteiten mochten in 2021 mede leiden tot de start van “De Andere Boeg”.

Kerk open door de weeks

Elke woensdag van 10.00-12.00 uur is de Andreaskerk open. Samen met bezoekers aan de koffie/thee, luisterend, pratend. Er is gelegenheid om te bidden en een kaarsje aan te steken. Zo belangrijk dat de kerk open is door de weeks! We mogen licht zijn in het duister! We proberen altijd dat er een gastheer en gastvrouw aanwezig is vanuit onze gemeente.